Kontakt

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przynajmniej jeden z wymienionych niżej podmiotów związanych z Adamed:
  • Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów,
  • Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice,
  • Fundacja Grupy Adamed z siedzibą przy ul. Karowej 31A, 00-324 Warszawa,
  • Admarka Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie 159, 05-152 Czosnów,
  • Adamed Finance z siedzibą w Pieńkowie 159, 05-152 Czosnów
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@adamed.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia odpowiedzi na przekazane zgłoszenie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO Art. 6, ust. 1, lit. a). Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w opisywanym celu przez okres obowiązywania zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator oraz innym podmiotom Adamed. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia kontaktu.