Kontakt

    Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.
    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@adamed.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą celu umożliwienia odpowiedzi na przesłane zapytanie tj. w uprawnionym interesie Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f), przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator oraz innym podmiotom powiązanym z Administratorem. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych jej dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia kontaktu.
    Więcej informacji na https://adamed.com.pl/pl/rodo.