Powrót

Elastyczność i szybkość działania

ELASTYCZNOŚĆ I SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

  • Proaktywność i umiejętność szybkiego wdrażania rozwiązań.
  • Akceptacja zmian i dostrzeganie możliwości z nich wynikających.
  • Zdolność do modyfikacji priorytetów.
  • Umiejętność analizy sytuacji, podejmowania szybkich decyzji oraz brania za nie pełnej odpowiedzialności.
  • Dbałość o efektywny przepływ komunikacji we wszystkich obszarach i krajach.