Powrót

Otwartość i innowacyjność

OTWARTOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

  • Aktywne poszukiwanie nowych, niestandardowych rozwiązań, zmierzających do podnoszenia wartości i wyjątkowości organizacji.
  • Gotowość do podejmowania wyzwań.
  • Inicjowanie współpracy wychodzącej poza ramy własnego obszaru działania.
  • Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami między wszystkimi rynkami.