Powrót

Wzajemny szacunek

WZAJEMNY SZACUNEK

  • Okazywanie empatii i zrozumienie innego punktu widzenia oraz różnic kulturowych.
  • Dostrzeganie emocji innych oraz reagowanie na nie w stosowny i odpowiedzialny sposób.
  • Umiejętność słuchania oraz uważność na drugiego człowieka.
  • Wzajemne udzielanie informacji zwrotnej.
  • Docenianie.